top of page

Šilalėje aptarti Tauragės regiono plėtrai svarbūs klausimai

2022 m. lapkričio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje įvyko pasitarimas dėl Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, Tauragės regiono plėtros plano rengimo, regioninio transporto, turizmo ir kitų aktualių klausimų. Pasitarime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių administracijų direktoriai, administracijų specialistai, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Choromanskytė, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis bei viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ (toliau – Įstaiga) atstovai.


Pasitarimo metu be visų kitų klausimų Įstaigos transporto specialistas Dainius Večerskas pristatė vykdytos gyventojų apklausos rezultatus, siūlomus pakeitimus naujuose regioniniuose maršrutuose bei pasiūlymus dėl privežamųjų maršrutų. Pasitarimo dalyviai nusprendė klausimus dėl regioninių maršrutų pakeitimų ir privežamųjų maršrutų toliau apsvarstyti kiekvienoje savivaldybėje individualiai pagal Įstaigos pateiktą informaciją. Taip pat buvo aptariamas klausimas dėl viešojo transporto stotelių infrastruktūros poreikio kiekvienoje savivaldybėje. Įstaigos direktorė Gaiva Mačiulaitienė pristatė galimybes dėl naujų tarptautinių projektų rengimo, pasiūlymus dėl Įstaigos darbuotojų struktūros pakeitimo, naujų funkcijų įgyvendinimo, dalyvavimo parodoje Adventour 2023.

Numatoma, kad kitas tarpžinybinis pasitarimas įvyks 2022 m. gruodžio 20 d. Tauragėje.


Comments


bottom of page