top of page

Pradedamas įgyvendinti projektas „Plans for Urban Mobility Actions“


Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ pradeda įgyvendinti projektą „Plans for Urban Mobility Actions“ (liet. „Mobilumo mieste veiksmų planai“). Projektas parengtas pagal Interreg URBACT IV programą. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Liepojos miesto savivaldybės administracija (Latvija). Projekto partneriai: Pietų Kuršo savivaldybė (Latvija), Larisos miesto savivaldybė (Graikija), Gdansko miesto savivaldybė (Lenkija), Čento savivaldybė (Italija), Viladecanso savivaldybė (Ispanija), Nova Goricos savivaldybė (Slovėnija), Zagrebo universitetas (Kroatija) ir „Žaliasis regionas“.


Projekto tikslas - parengti / išanalizuoti skirtingo dydžio ir situacijos miestų mobilumo planus, kurie padėtų iki 2030 m. sumažinti ŠESD emisijas bent 55 proc. Be to, šie planai taip pat prisidėtų prie skaitmeninio perėjimo ir lygių galimybių užtikrinimo.

Projekto metu projekto partneriai mokysis vieni iš kitų ir dalinsis patirtimi miestų mobilumo srityje, su ekspertų pagalba sieks parengti savo miestams / regionams pritaikytas mobilumo strategijas bei parengs rekomendacijų paketą kitiems Europos miestams, planuojantiems siekti darnaus mobilumo tikslų.


2023 m. spalio 18-19 d. Liepojos ir Gruobinios miestuose Latvijoje vyko pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas. Susitikime viešąją įstaigą „Žaliasis regionas“ atstovavo transporto specialistas Dainius Večerskas.


Susitikimo metu projekto partneriai detaliau pristatė mobilumo situaciją kiekviename iš miestų ir regionų, susipažino su Liepojos ir Gruobinios miestų patirtimi, iššūkiais, infrastruktūra, planavo tolimesnes projekto veiklas. Kitas tarptautinis projekto partnerių susitikimas numatomas 2024 m. kovo pradžioje Viladecans mieste Ispanijoje.


Iškart po tarptautinio susitikimo, 2023 m. spalio 20 d. viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ patalpose Tauragėje įvyko projekto vadovaujančiosios ekspertės Karolinos Orcholskos pažintinis vizitas. Šių vizitų metu ekspertė nori išsamiau susipažinti su kiekvieno iš projekto partnerių situacija. Pažintiniame vizite taip pat dalyvavo atstovai iš Liepojos miesto savivaldybės administracijos – projekto koordinatorius Aksels Ruperts ir projekto komunikacijos specialistė Kristine Čabikina.


Pažintinio vizito metu įstaigos specialistai detaliau pristatė mobilumo situaciją Tauragės regione, šiuo metu vykdomas ir planuojamas veiklas. Atstovai iš Liepojos pristatė patį projektą ir jo veiklas, ekspertė – URBACT programos specifiką. Tauragės rajono savivaldybės administracijos patarėja Agnė Petrošiūtė pristatė Tauragės rajono savivaldybės žingsnius klimato neutralumo link. Po pietų įstaiga supažindino svečius su Tauragės miestu ir vykdoma edukacija „Vėjo spalva žalia“.


Toliau įgyvendinant projektą įstaiga organizuos projekto veiklos grupės įsteigimą. Veiklos grupę turėtų sudaryti atstovai iš visų suinteresuotųjų šalių, kuriems yra aktualūs mobilumo klausimai. Veiklos grupės viena iš užduočių – Tauragės regiono mobilumo strategijos parengimas.Σχόλια


bottom of page