top of page

URBACT IV programos organizuotame projektų partnerių forume ir dalyviai iš Tauragės regiono2023 m. rugpjūčio 27–30 d. viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ direktorė Gaiva Mačiulaitienė ir transporto specialistas Dainius Večerskas dalyvavo URBACT IV programos organizuotame projektų partnerių forume „Urbact University 2023“.


Pagrindinis URBACT IV programos tikslas - skatinti ir padėti miestams sukurti integruotą tvarių pokyčių veiksmų programą. Ši programa skatina pokyčius visoje Europoje, sudarydama sąlygas miestams bendradarbiauti ir keistis idėjomis teminiuose tinkluose, ugdydama vietos suinteresuotųjų šalių įgūdžius kuriant ir įgyvendinant integruotą ir dalyvaujamąją politiką bei dalindamasi žiniomis ir gerąja miestų praktika.


Pirmoji kelionės diena buvo skirta susitikimui su pradedamo įgyvendinti projekto „Plans for Urban Mobility Actions“ partneriais bei bendrystės tinklų su mūsų projekto partneriais kūrimui. Bendradarbiavome diskusijose siekdami nustatyti vietines problemas ir iššūkius miestuose.


Darbo grupių metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu kiekvienas partneris supažindino su savo miesto ar regiono problematika viešojo transporto organizavimo srityje. Praktinės sesijos leido mums atrasti novatoriškus sprendimus ir strategijas pokyčiams, kurie padėjo pagrindą būsimam bendradarbiavimui. Antrąją dieną tęsėme praktinius užsiėmimus, ieškodami apčiuopiamų būdų, kaip spręsti praėjusią dieną nustatytus iššūkius.


Forumo dalyviams buvo suorganizuoti praktiniai vizitai į Malmės apylinkes. Jų metu turėjome galimybę susipažinti su sėkmingomis atsinaujinančios energijos technologijomis ir tvarią miestų plėtrą įgyvendinančiais projektais.


Baigiamojoje URBACT programos sesijoje kartu su projekto komanda suformulavome užduotis ir veiksmų planus, kaip spręsti nustatytus iššūkius. Vyko projektų mugė, kurioje susipažinome su kitų projektų idėjomis, keliamais tikslais ir uždaviniais. Taip pat turėjome galimybę geriau susipažinti su URBACT bendruomene, puoselėjant ryšius ir potencialų bendradarbiavimą.


Forumas vyko Malmės arenoje, kurioje 2016 metais vyko ir 2024 m. vyks Eurovizijos dainų konkursas.


Projekto „Plans for urban mobility actions“ tikslas – parengti, išanalizuoti skirtingo dydžio ir situacijos miestų mobilumo planus, kurie padėtų iki 2030 m. sumažinti ŠESD emisijas bent 55 proc. Be to, šie planai taip pat prisidėtų prie skaitmeninio perėjimo ir lygių galimybių užtikrinimo.

Projekto metu projekto partneriai mokysis vieni iš kitų ir dalinsis patirtimi miestų mobilumo srityje, su ekspertų pagalba sieks parengti savo miestams / regionams pritaikytas mobilumo strategijas bei parengs rekomendacijų paketą kitiems Europos miestams, planuojantiems siekti darnaus mobilumo tikslų.


Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ projekto metu sieks parengti Tauragės regiono darnaus mobilumo strategiją. Strategijos rengime bus kviečiami dalyvauti savivaldybių, autobusų parkų, vietos bendruomenių, verslo ir kitų suinteresuotų šalių atstovai.


Sekite viešosios įstaigos „Žaliasis regionas" naujienas, kuriose bus skelbiama ir daugiau informacijos apie šio projekto įgyvendinimą.Comments


bottom of page