top of page

Projektai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ įgyvendinamus projektus, taip pat apie projektus, kuriuose įstaiga dalyvauja kaip partneris.

Projektas yra skirtas įgyvendinti funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilius veiksmus. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis.

Projekto tikslas šviesti mokinius ir įtraukti vietos bendruomenę. „Ignitis renewables" programa #EnergySmartSTART paruošė edukatorius, kurie pasakoja apie vėjo kuriamą žaliąją energiją. Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas" kartu su „Ignitis renewables" siekia, kad žalioji energetika taptų viena iš priemonių pasiekti tikslą, kad Tauragė iki 2030 metų taptų žaliausiu miestu Europoje.

Projekto tikslas tikslas - parengti / išanalizuoti skirtingo dydžio ir situacijos miestų mobilumo planus, kurie padėtų iki 2030 m. sumažinti ŠESD emisijas bent 55 proc. Šie planai prisidėtų prie skaitmeninio perėjimo ir lygių galimybių užtikrinimo. Projekto pagrindinis pareiškėjas – Latvijos Liepojos miesto savivaldybė, projekto partneriai – viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, Latvijos Pietų Kuršo savivaldybė, Graikijos Larisos savivaldybės plėtros organizacija, Kroatijos Zagrebo universitetas, Lenkijos Gdansko miesto savivaldybė, Italijos Čento savivaldybė, Ispanijos Viladecanso savivaldybė ir Slovėnijos Nova Gorica savivaldybė.

Projekto tikslas - diegiant naujus technologinius sprendinius didinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą, patrauklumą ir saugumą Tauragės regione. Projekto pareiškėjas - Tauragės rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris - viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“.

bottom of page