top of page

Projektai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ įgyvendinamus projektus, taip pat apie projektus, kuriuose įstaiga dalyvauja kaip partneris.

Projektas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“

Projektas yra skirtas įgyvendinti funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilius veiksmus. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta integruota regioninė viešojo transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema, rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai. Taip pat bus pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas - įrengta ir modernizuota pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose, įrengta Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12. Bus pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams turintiems specialiųjų poreikių.
Šių veiksmų įgyvendinimas sudarys galimybes ne tik kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, bet ir sudarys didesnes galimybes funkcinės zonos gyventojams rinktis ir/ar keisti darbo vietas, tokiu būdu sudarant prielaidas spartesniam nei vidutiniškai šalyje darbo užmokesčio augimui. Taip pat bus sukurta tvari regiono judumo sistema, sudaranti sąlygas pasiekti darbo vietas ir paslaugų teikimo vietas, o taip pat atliepiant į šiandienos poreikius bus pagerintas paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

es-parama-logo.jpg
bottom of page