top of page

Projektas
„Mobilumo mieste veiksmų planai“
(„Plans for Urban Mobility Actions“, PUMA)

URBACT IV logo.png

PUMA projekto tikslas – sukurti ir atnaujinti skirtingų miestų mobilumo strategijas, kurios sudarytų prielaidas ekologiško, aplinką tausojančio ir tvaraus judumo plėtrai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimui.

Finansavimas

Bendras projekto finansavimas – 850 000 Eur, iš kurių 75,61 % arba 642 658,44 Eur finansuojama URBACT IV programos lėšomis. Viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ biudžeto dalis – 81 250,00 Eur, iš kurių 80 % arba 65 000,00 Eur – programos bendras finansavimas, 10 proc. arba 8 125,00 Eur – valstybės biudžeto bendras finansavimas, 10 proc. arba 8 125,00 Eur – nuosavas įnašas (Tauragės regiono savivaldybių biudžetų lėšos).

 

Projekto aprašymas 

Vykdydama projektą, viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ parengs Tauragės regiono mobilumo strategiją iki 2035 m., kuri skatins kurti tvarią, aplinką tausojančią ir patogią susisiekimo sistemą visoms Tauragės regiono visuomenės grupėms. Kuriant mobilumo strategiją bus įtrauktos už sektorių atsakingos valstybės ir keturių savivaldybių institucijos, visuomenė ir kitos suinteresuotos šalys.

Taip pat viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, vykdydama PUMA projektą, planuoja vykdyti šias veiklas:

 • dalyvauti abipusiuose patirties mainų vizituose kartu su projekto partneriais,

 • kartu su projekto partneriais organizuoti seminarus mobilumo planų rengimo klausimais,

 • kartu su projekto partneriais dalyvauti URBACT programos tinklų kūrimo, mokymosi ir patirties perdavimo renginiuose.

 

Projekto partneriai

 • Liepojos miesto administracija (vadovaujantis partneris, Latvija)

 • Pietų Kuržemės rajono savivaldybė (Latvija)

 • Larisos savivaldybės plėtros organizacija (Graikija)

 • Zagrebo universiteto Transporto ir eismo mokslų fakultetas (Kroatija)

 • Gdansko kelių ir žaliųjų zonų administracija (Lenkija)

 • Čento savivaldybė (Italija)

 • Viladekanso savivaldybė (Ispanija)

 • Nova Gorica Šiaurės Primorskos regioninės plėtros agentūra (Slovėnija)

 

Projekto įgyvendinimo terminas

Projekto trukmė: 31 mėnuo (2023-06-01 - 2025-12-31)

Daugiau apie programą: urbact.eu

 

Kontaktiniai asmenys

Gaiva Mačiulaitienė
Viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ direktorė
Telefonas: +370 685 12348
El. paštas: direktore@zaliasisregionas.lt

 

Dainius Večerskas

Viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ transporto specialistas
Telefonas: +370 662 11424
El. paštas: dainius@zaliasisregionas.lt

bottom of page